MITO POKE - American Quarter Horse stallion - importovaný plemenný hřebec AQH - pokračuje v plemenitbě - opět zařazen do chovu v ČR v roce 2014

V letošním roce jsme se rozhodli zařadit do plemenitby opět také osvědčeného impozantního plemeníka MITO POKE.

Potomkům předává špičkový exteriér, stabilní rámec a osvalení, atletické schopnosti a vynikající sportovní vlohy, včetně neuvěřitelně charakterní povahy. MITO POKE zahájil svoji závodní kariéru v Německu, poté byl v roce 1997 importován do ČR, kde pokračoval ve své úspěšné kariéře jak sportovní (reiningové, halter i pleasure disciplíny - např. 2000 3. Místo kůň Roku, 2000 Mistr SR Western Pleasure), tak i v kariéře plemenné.

Pochází z vynikající americké linie: otec: Jack the Hustler (grey) – po Mitos Hustler (grey) a Mito Commander! (grey). Matka: Pollyana Poke z linie po Doc Bar!

Mito Commander byl hřebec, který působil na 6666 rančích v Texasu. 258 jeho hříbat mělo vysoce úspěšnou sportovní kariéru. Jeho potomkem je také slavný Mito Cierra (v síni slávy AQH). 

Hřebec je mohutného osvaleného kompaktního rámce, pevnou kostrou a stavbou těla. Ve svém věku je stále a nepřetržitě ve 100% zdravotní kondici. Připouští klisny QH, PH, APPA, A1/1.

Připouštěcí poplatek 9.800 Kč. 

KG HOLLYWOOD STAR - American Quarter Horse stallion - plemenný hřebec AQH zahajuje další připouštěcí sezonu v roce 2014

KG HOLLYWOOD STAR je PALOMINO hřebec plemene AMERICAN QUARTER HORSE, s naprosto vyrovnanou a spolehlivou povahou, charakterem, velmi inteligentní, učenlivý, spolehlivý, který všechny tyto své vlastnosti, včetně jeho pracovitosti a houževnatosti předává svým potomkům. 

Díky výjimečnému původu (otec: PURE DUN IT POWER – přímý potomek jednoho z nejúspěšnějších reiningových koní: HOLLYWOOD DUN IT, matka: AMBERS ONE STAR) představuje klasickou reiningovou linii a jeho potomci jsou stejně tak jako on předurčeni ke skvělým sportovním výsledkům. 

Všichni potomci vynikají nádhernou barvou, skvělým charakterem, typickým osvaleným atletickým tělem a velkou ochotou ke spolupráci. Nehledě na to, že tito koně jsou člověku opravdovým partnerem! 

Hřebec je 100% zdravý.  Připouští klisny QH, PH, APPA, A1/1.

Připouštěcí poplatek 7.800 Kč. 


Kontakt

Right Decision Stables LK
Farma Velké Těšany, 767 01 Velké Těšany
00420 727 976 956